Krüger Konsult

Krüger Konsult

  • Rådgivning og sagsbehandling omkring:
  • Forældremyndighed – samvær
  • Børnesagkyndige undersøgelser (Rapporter)
  • Er du blevet skilt?
  • Har I svært ved at finde ud af samvær?
  • Forældremyndighed?
  • Hvor skal børnene bo (Hvem skal være bopælsforælder)?
  • Skal I have fælles forældremyndighed??

people3